Báo Cáo

Báo Cáo

T5, 07/19/2018 - 08:22

Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về việc sử dụng các dịch vụ y tế tại bệnh viện với 5 nhóm tiêu chí 

T5, 07/19/2018 - 08:22

Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về việc sử dụng các dịch vụ y tế tại bệnh viện với 5 nhóm tiêu chí 

T5, 07/19/2018 - 08:21

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BVĐP ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng về việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2018, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2018

T5, 07/19/2018 - 08:19

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BVĐP ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng về việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2018, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2018

Trang