Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Thông báo: Quyết định số 1122/QĐ-BVĐP ngày 22/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Về việc: Phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (Vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan