Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Thông báo: Thông báo số 1145/TB-BVĐP ngày 30/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Về việc: Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.