Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Thông báo: Thông báo số 1164/TB-HĐTD ngày 05/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng năm 2022, Về việc: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn t

Tin liên quan

Trang