Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Thông báo: Thông báo số 1165/TB-HĐTD ngày 05/12/2022 của của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng năm 2022, Về việc: Triệu tập thí sinh được tham dự (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 t

Tin liên quan

Trang