Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

T4, 12/07/2016 - 10:24

 

Bệnh viện được thành lập tháng 7/1966 tại Thôn Cổ ngõa – xã Liên Minh – huyện Đan Phượng  ( nay là xã Phương Đình – Huyện Đan Phượng ).

Nhân sự ban đầu chỉ có 13 cán bộ với 30 giường bệnh, gồm 3 y sỹ, 5 y tá, 2 nữ hộ sinh và 01 hộ lý.

Đến năm 1971 bệnh viện được chuyển về khu Mồ Tân thuộc thôn Đông Khê – xã Đan Phượng – huyện Đan Phượng – Hà Nội ( nay thuộc thị trấn Phùng huyện Đan Phượng). Ban đầu được xây dựng 6 dãy nhà lá vách đất với diện tích 84 m2/nhà giường bệnh 50 giường.