Công khai mua sắm thiết bị y tế năm 2022 và mời báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ

Căn cứ quyết định Số:657/QĐ-BVĐP ngày ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Thiết bị y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi báo giá về các nội dung sau:

  1. Đơn vị cung cấp thiết bị:
  1. Báo giá và cấu hình kỹ thuật cho thiết bị làm cơ sở cho tham khảo xây dựng dự toán và cấu hình thiết bị đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; qua mạng

(Chi tiết danh mục theo quyết định đình kèm)

  1. Đơn vị tư vấn cung cấp báo giá các nội dung về:
  1. Tư vấn lập cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán trang thiết bị y tế.
  2. Tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán trang thiết bị y tế.
  3. Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
  4. Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả đánh giá HSDT
  5. Tư vấn về giám sát lắp đặt, bàn giao thiết bị

Lưu ý: Giá báo giá phải bao gồm các thuế và các chi phí kèm theo.

Mọi thông tin xin gửi về trước ngày 21 tháng 6 năm 2022 theo địa chỉ:

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

Địa chỉ: Thị trấn Phùng – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại: 0982229636 (Mr. Hợi)