Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học

T6, 11/10/2017 - 21:43

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình sử dụng các chế phẩm máu tại bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng giai đoạn 2012- 2015

Mã số đề tài: CS/BVDP/17/09

Chủ nhiệm đề tài: BS CKI Đinh Thị Bích Hoài    Tel: 0963 212 669

Email:bichhoai6789@gmail.com

Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:

T6, 11/10/2017 - 21:42

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

Tên đề tài : Đánh giá tình hình thị lực , tỷ lệ mắc cận thị học đường của học sinh trường trung học phổ thông Đan Phượng năm 2017

Chủ nhiệm đề tài : Bs CK1 Đỗ Thị Nhung                        Tel : 0934460488

Email : Donhung139@gmail.com

T6, 11/10/2017 - 21:40

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng thực hành quy trình thay băng vết thương sau mổ của điều dưỡng khoa Ngoại và hộ sinh khoa Phụ sản bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng từ 03/5/2017 đến 31/7/2017”.

Mã số đề tài: CS/BVDP/17/06

Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Thị Hoan . Tel: 0973184826

Email: hoanbvdp@gmail.com

Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

T6, 11/10/2017 - 21:39

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: “Nghiên cứu hình ảnh tổn  thương sọ não trong chấn thương sọ não kín trên film chụp cắt lớp tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017”

Mã số đề tài:CS/BVĐP/17/05.

Chủ nhiệm đề tài:Bs. Nguyễn Văn Chung                 Tel: 0915334550

Email: bschungsa@gmail.com

T6, 11/10/2017 - 21:37

Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình đẻ non tại khoa Phụ Sản – Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng trong 06 tháng từ tháng 02/2017 đến tháng 07/2017.

          Mã số đề tài: CS/BVDP/17/03

          Chủ nhiệm đề tài: BSCKII Nguyễn Văn Trung  Tel:0912089926

          Email:

T6, 11/10/2017 - 21:34

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng của bệnh nhân phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít tại bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng từ 01/01/2015 đến 31/12/2016.

Mã số đề tài:CS/BVĐP/17/02

Chủ nhiệm đề tài: Bác sỹ CK1 Nguyễn Hữu Quyền    SĐT:0984686098

Email:dr.nguyenquyen83@gmail.com

Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện đa khoa huyện Đan phượng

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:BS Nguyễn Tiến Hùng