Hội nghị, hội thảo

Hội nghị, hội thảo

T6, 11/07/2014 - 23:46

Chiều ngày 28/1/2016, Hội điều dưỡng Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều dưỡng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ điều dưỡng 2016.