Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công

Thực hiện công văn số 4560/SYT-TCCB ngày 04/10/2023 của Sở y tế thành phố hà nội về việc "Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công". 

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi đường link và ảnh mã QR của phiếu khảo sát. 

QR khảo sát

https://form.o2tech.vn/wr!rOLJg