Nghiên cứu hình ảnh tổn thương sọ não trong chấn thương sọ não kín trên film chụp cắt lớp tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: “Nghiên cứu hình ảnh tổn  thương sọ não trong chấn thương sọ não kín trên film chụp cắt lớp tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017”

Mã số đề tài:CS/BVĐP/17/05.

Chủ nhiệm đề tài:Bs. Nguyễn Văn Chung                 Tel: 0915334550

Email: bschungsa@gmail.com

Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

Cộng sự:  Bs.Nguyễn Bá Dũng và KTV. Lê Kim Tiến

Thời gian thực hiện từ tháng 01/2017 đến hết tháng 8/2017

1.Đặt vấn đề

Chấn thương sọ não là cấp cứu ngoại khoa  thường hay gặp. Chụp CLVT cho phép chẩn đoán xác định  một cách  nhanh chóng các loại tổn thương trong  sọ giúp tiên lượng và sử lý kịp thời, cứu sống người bệnh. Tại bệnh viện Đa khoa Đan Phượng chưa có công trình nào nghiên cứu, tổng kết, đánh giá  những tổn thương sọ não do chấn thương sọ não trên phim chụp CLVT. Do vậy chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu sau:

2. Mục tiêu đề tài:

Mô tả những hình ảnh tổn thương nội sọ trên phim chụp CLVT sọ não do chấn thương sọ não kín tại Bênh Viện Đa khoa Đan Phượng từ tháng 01 năm 2017 đến hết tháng 8 năm 2017.

3.Đối tượng và Phương pháp

Đối tượng: Phân tích hình ảnh CLVT sọ não của 370 bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi CTSN  được chụp CLVT tại bệnh viện Đa khoa Đan Phượng từ tháng 01/2017 đến hết tháng 8/2017 có film và đầy đủ thông tin bệnh nhân.

Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả cắt ngang.

4.Kết quả:

  • Độ tuổi trung bình là 38.  Tỷ lệ nam/nữ = 1,7/1. Nguyên nhân chấn thương do tai nan giao thông chiếm 86%.
  • Tỷ lệ có tổn thương là 118/370 = 32%, tỷ lệ không có tổn thương là 68%.
  • Tỷ lệ vỡ xương sọ là 63/370 = 17%.
  • Tỷ lệ bệnh nhân có XHDN là 38/370 = 10.2%
  • Tỷ lệ bệnh nhân có dập não là 16/370= 4.4%
  • Tỷ lệ bệnh nhân có tụ máu NMC là 4/370 = 1.1%
  • Tỷ lệ bệnh nhân có tụ máu DMC là 23/370= 6.3%

5. Bàn luận:

          CTSN chủ yếu do TNGT tập trung  trong nhóm  độ tuổi lao động từ 20 đến 60 tuổi, nam nhiều hơn nữ.

          Trong các tổn thương nội sọ thì vỡ xương là hay gặp nhất, trong vỡ xương thì xương gò má và các thành xoang hàm hay gặp nhất trong nghiên cứu.

          Xuất huyết dưới nhện cũng thường gặp và hay phối hợp với vỡ xương

          Dập não là loại  tổn thương nặng trong chấn thương sọ não, nhưng trong nghiên cứu rất may là lại ít gặp.

          Tổn thương sợi trục lan toả không gặp ca nào trong nghiên cứu

6.Kết luận:

Chụp CLVT  là phương pháp chẩn đoán hình ảnh tối ưu trong việc xác định có hay không có  tổn thương nội sọ, số lượng và vị trí các loại tổn thương giúp tiên lượng và thái độ sử lý kịp thời.

7. Kiến nghị:

- Tất cả bệnh nhân nghi ngờ có CTSN cần chỉ định ngay chụp CLVT sọ.

          - Lắp đặt hệ thống chụp CLVT ở các  tuyến cơ sở  giúp sàng lọc tổn thương sọ não góp phần giảm tải  tuyến trên.

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài

Chủ nhiệm đề tài

 

Tải tài liệu:
Đính kèmDung lượng
ttdtcsbvdp17.05.doc38 KB