Quyết định số 1161/QĐ-BVĐP ngày 05/12/2022 của của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Về việc: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa

Tin liên quan

Trang