Thông báo

Thông báo

T4, 10/28/2020 - 15:12

Nội dung:" Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thông báo: Đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhập mọi thông báo về tình hình thi tuyển viên chức trên trang web của Sở y tế Hà Nội, trang web của Bệnh viện, bảng tin Bệnh viện. Bệnh viện gửi kèm công văn, kế hoạch điều chỉnh một số nội dung thi tuyển của Sở y tế Hà Nội. Đề nghị thí sinh cập nhập liên tục."

T6, 11/01/2019 - 10:33

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng gửi thông báo tuyển viên chức năm 2019:

Công văn trích http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Thong-bao-thi-tuyen-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-So-Y-te-Ha-Noi-nam-2019-1064/

T4, 11/22/2017 - 11:17

Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết

T3, 11/21/2017 - 09:49

dịch vụ y tế tại Bệnh viện đa khoa đan phượng (vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết)

T3, 11/21/2017 - 09:42

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG ỨNG, SỬ DỤNG THUỐC 10 THÁNG NĂM 2017

Trang