Thông báo

Thông báo

T4, 06/15/2022 - 16:24

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ

Căn cứ quyết định Số:657/QĐ-BVĐP ngày ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Thiết bị y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi báo giá về các nội dung sau:

T5, 02/10/2022 - 10:30

Căn cứ quyết định Số: 293/QĐ-BVĐP ngày ngày 10 tháng 02 năm 2022 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Hệ thống máy RT- PCR từ nguồn kinh phí cấp bổ sung của UBND huyện Đan Phượng

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi báo giá về các nội dung sau:

Trang