Thư mời quan tâm

Căn cứ Kế hoạch Số: 976/QĐ-BVĐP ngày 21 tháng 9 năm 2023 về kế hoạch triển khai Bệnh án điện tử (EMR) tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Giai đoạn 2023 – 2025;

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm tờ trình gửi Sở y tế Hà Nội, Sở Thông tin và truyền thông, làm cơ sở lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, xây dựng giá gói thầu;

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi thư mời tới các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện, năng lực chuyên môn để các đơn vị thông tin về báo giá sản phẩm.