Tin đào tạo

Tin đào tạo

T6, 11/01/2019 - 10:33

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng gửi thông báo tuyển viên chức năm 2019:

Công văn trích http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Thong-bao-thi-tuyen-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-So-Y-te-Ha-Noi-nam-2019-1064/

T2, 04/13/2015 - 21:16

Sáng nay, 10/4/2015, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 26 của các đơn vị thuộc Sở Y tế. Tại hội nghị, 7 đơn vị là Bệnh viện Thanh Nhàn, Tim Hà Nội,