Văn bản

Văn bản

T4, 02/07/2024 - 10:58

Kính gửi: Đơn vị, Công ty cung cấp, tư vấn đấu thầu mua sắm

trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế

Căn cứ quyết định Số: 186/QĐ-BVĐP ngày ngày 06 tháng 2 năm 2024 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Thiết bị y tế năm 2024 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin về các nội dung sau:

T4, 01/31/2024 - 11:27

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm tờ trình gửi Sở y tế Hà Nội, Sở Thông tin và truyền thông, làm cơ sở lập dự toán, xây dựng giá gói thầu nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin tại Bệnh viện;

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi thư mời tới các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện, năng lực chuyên môn để các đơn vị thông tin về báo giá sản phẩm.

T5, 01/18/2024 - 15:56

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá gói thầu “ Lập kế hoạch thuê hệ thống phần mềm phục vụ Bệnh viện Số của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng”

Nội dung: Công văn kèm theo

T2, 12/18/2023 - 16:28

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi thư mời tới các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện, năng lực chuyên môn để các đơn vị thông tin về báo giá sản phẩm.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Nguyễn Hữu Tuyên – Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

- SĐT: 0966886661

Cách thức tiếp nhận báo giá:.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng CNTT Tầng 2 nhà A - Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng, Thị Trấn Phùng Huyện Đan Phượng, Hà Nội

T6, 11/24/2023 - 10:46

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Thiết bị y tế năm 2023 (lần 2) Bệnh viện đa khoa Đan Phượng và Sửa chữa, thay thế máy xét nghiệm huyết học với nội dung cụ thế, chi tiết theo file đính kèm

1.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Nguyễn Quý Hợi -TP.Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

- SĐT: 0982229636

T2, 11/13/2023 - 10:27

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Mua sắm Vật tư thay thế cho Hệ thống phẫu thuật nội soi với nội dung cụ thế, chi tiết theo file đính kèm

1.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Nguyễn Quý Hợi -TP.Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

- SĐT: 0982229636

- Email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com         

Trang