Văn bản

Văn bản

T4, 10/28/2020 - 15:12

Nội dung:" Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thông báo: Đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhập mọi thông báo về tình hình thi tuyển viên chức trên trang web của Sở y tế Hà Nội, trang web của Bệnh viện, bảng tin Bệnh viện. Bệnh viện gửi kèm công văn, kế hoạch điều chỉnh một số nội dung thi tuyển của Sở y tế Hà Nội. Đề nghị thí sinh cập nhập liên tục."

T6, 11/24/2017 - 11:13

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II theo nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2106

T5, 03/31/2016 - 08:32
SKĐS - Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.